< a href=" " title="免费电话">免费电话
电线电缆-按测试应用选择 - 温州方圆仪器有限公司
咨询热线:4008888212
按测试项目选择
按测试应用选择
按检测标准选择
产品目录索引
< a href=" " title="免费电话">免费电话
编号产品名称符合的主要标准
3 FY4000+水冷式日晒气候老化仪 AATCC TM 16,169、ISO105-B02、ISO105-B04、ISO105-B06、ISO4892-2-A、ISO4892-2-B、GB/T8427、GB/T8430、GB/T14576、GB/T16422.2、JIS L 0843、ASTM G155-1、155-4, GMW 3414、SAEJ1960、1885,JASOM346,PV13
5 FY3100+水冷式日晒气候老化仪 AATCC TM 16,169、ISO105-B02、ISO105-B04、ISO105-B06、ISO4892-2-A、ISO4892-2-B、GB/T8427、GB/T8430、GB/T14576、GB/T16422.2、JIS L 0843、ASTM G155-1、155-4, GMW 3414、SAEJ1960、1885,JASOM346,PV13
6 FY3600+水冷式日晒气候老化仪 AATCC TM 16,169、ISO105-B02、ISO105-B04、ISO105-B06、ISO4892-2-A、ISO4892-2-B、GB/T8427、GB/T8430、GB/T14576、GB/T16422.2、JIS L 0843、ASTM G155-1、155-4, GMW 3414、SAEJ1960、1885,JASOM346,PV13
7 YG611B02型日晒气候色牢度仪 AATCC16,169、ISO105-B02、ISO105-B04、ISO105-B06、ISO4892-2-A、ISO4892-2-B、GB/T8427、GB/T8430、GB/T14576、GB/T16422.2、1865、1189、GB/T15102、GB/T15104、JIS 0843、GMW 3414、SAEJ1960、1885,JASOM346
9 YG611S型日晒气候色牢度仪 AATCC16,169、ISO105-B02、ISO 105-B04、、GB/T 8427、GB/T 8430、GB/T 14576、GB/T 15102、GB/T 15104、SAEJ1960、1885,JASOM346,PV1303, ASTM G155-1、155-4等标准。
共 37 条记录 12345
< a href=" " title="免费电话">免费电话